Vem İlaç ürünleri ile ilgili herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99) veya telefon aracılığı ile 0 850 480 77 76) veya aşağıda yer alan formu doldurup ileterek bildirebilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Formu indirmek için tıklayınız.

Bu alanlar şüpheli advers reaksiyonların asgari raporlanabilirliği için doldurulması zorunlu bilgileri içermektedir.

BİLGİLENDİRME

Advers reaksiyon/Yan etki bildirimlerinin takibi sırasında sizinle iletişime geçmemiz gerekebilir, size geri dönüş yapabilmemiz için geçerli bir telefon numarası veya e-posta adresi belirtmeniz gerekmektedir.

YASAL UYARI

Bize iletilen tüm bilgiler gizli tutularak ilgili yönetmelikler ve prosedürler gereğince bildirilmesi gereken durumlar hasta mahremiyeti dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek, bunun haricinde hiçbir kişi ya da firmayla bilgiler paylaşılmayacaktır.