ÜRÜNLER

BORACTİB 3,5 mg I.V./S.C. enjeksiyonluk çözelti için toz

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Proteozom inhibitörleri
Etken Madde : Bortezomib
Ticari Şekli : 10 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

GEMFUL 1000 mg/ 25 ml i.v. infüzyonluk konsantre çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Pirimidin analogu
Etken Madde : Gemsitabin
Ticari Şekli : 30 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

GEMFUL 200 mg/ 5 ml i.v. infüzyonluk konsantre çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Pirimidin analogu
Etken Madde : Gemsitabin
Ticari Şekli : 10 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

İROTEN 100 mg/5 mL I.V. infüzyonluk konsantre çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Topoizomeraz inhibitörleri
Etken Madde : İrinotekan
Ticari Şekli : 5 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

İROTEN 40 mg/2 mL I.V. infüzyonluk konsantre çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Topoizomeraz inhibitörleri
Etken Madde : İrinotekan
Ticari Şekli : 2 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

ONCOPOZİD 100 mg/5 mL I.V. infüzyonluk konsantre çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Podofilotoksin türevleri
Etken Madde : Etoposid
Ticari Şekli : 5 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

PADAXEL 100 mg/16,7 mL I.V. infüzyonluk konsantre çözelti

Etken Madde : Paklitaksel
Ticari Şekli : 20 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

PADAXEL 150 mg/25 mL I.V. infüzyonluk konsantre çözelti

Etken Madde : Paklitaksel
Ticari Şekli : 30 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

PADAXEL 30 mg/5 mL I.V. infüzyonluk konsantre çözelti

Etken Madde : Paklitaksel
Ticari Şekli : 10 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

TOPOXİN 4 mg I.V. infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Topoizomeraz inhibitörleri
Etken Madde : Topotekan
Ticari Şekli : 10 ml, 1flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

UDALMYN 50 mg I.V. enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti için toz

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Pürin analogları
Etken Madde : Fludarabin fosfat
Ticari Şekli : 5 ml, 1 veya 5 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

VİNCREST 1 mg/1 mL I.V. enjeksiyonluk çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Vinka alkaloidleri ve analogları
Etken Madde : Vinkristin sülfat
Ticari Şekli : 5 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT

VİNCREST 2 mg/2 mL I.V. enjeksiyonluk çözelti

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR > Vinka alkaloidleri ve analogları
Etken Madde : Vinkristin sülfat
Ticari Şekli : 5 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
KÜB-KT KÜB KT