“Kaliteli Ürün, Kaliteli Servis”

VEM İLAÇ KALİTE POLİTİKASI

VEM İlaç, müşteri, tedarikçi, ortaklar, otoriteler, toplum ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak için tutarlı ve dünya çapında yüksek standartlı ürün ve hizmetlerin sağlanması konusunda kararlıdır. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, müşteri memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi temel alarak zamanında üretmeyi amaçlarız. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu amaç doğrultusunda eğitimleri destekleyerek, yasal mevzuatlara uygun ürün üreteceğimizi ve izleyeceğimizi taahhüt ederiz.

VEM Kalite Politikası Uygulama İlkeleri

Temel amacımız “Uluslararası kalitede ürünler üreterek, sağlıklı yaşama katkıda bulunmak” tır.

Birbirini tamamlayan temel amaç ve Kalite Politikamız doğrultusunda kuruluş stratejik planlarımız, iş planlarımız ve kalite hedeflerimiz oluşturulur. Bu plan ve hedeflerin oluşturulmasında aşağıdaki ilkeleri temel olarak alırız:

- Kalite Güvence Sistemimizi oluşturan tüm süreçlerimizi yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,

- Ürünlerimizi, ulusal ve uluslararası cGMP, 93/42/EC, ve 2001/83/EC standartlarına uygun olarak üretmek,

- Kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde yönetmek,

- Müşteri odaklı çalışmak ve müşterilerimizin, kendilerine sunduğumuz ürün ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti sürekli olarak artırmak için çalışmalar yapmak,

- Kalite Güvence Sistemimizin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla çalışanlara eğitim vererek gelişimine sürekli destek vermek,

Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda üst yönetimin tam desteği ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla oluşturulan ve gerektiğinde güncellenen “Kalite Politikamız” Kalite Güvence Sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır.