ÜRÜNLER

ALDİNE 100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Opioid Analjezikler
Etken Madde : Petidin Hidroklorür
Ticari Şekli : 2 mL, 5 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

DİAKSİ 10 mg/2.5 ml rektal çözelti

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Anksiyolitik, Antiepileptik
Etken Madde : Diazepam
Ticari Şekli : 2.5 ml, 5 tüp/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

DİAKSİ 5 mg/2.5 ml rektal çözelti

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Anksiyolitik, Antiepileptik
Etken Madde : Diazepam
Ticari Şekli : 2.5 ml, 5 tüp/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

DOPAMOR 20 mg/2 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Dopamin Agonistleri
Etken Madde : Apomorfin Hidroklorür
Ticari Şekli : 2 mL, 5 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

DOPAMOR 50 mg/5 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Dopamin Agonistleri
Etken Madde : Apomorfin Hidroklorür
Ticari Şekli : 5 mL, 5 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

EPİLEM 500mg/5ml konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Antiepileptikler
Etken Madde : Levetirasetam
Ticari Şekli : 5 mL, 10 flakon/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

EPİTOİN 250 mg/5 ml I.M./I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Antiepileptikler
Etken Madde : Fenitoin Sodyum
Ticari Şekli : 5 mL, 5 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

MAZENİL 0.5 mg/5 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Benzodiazepin Antagonisti
Etken Madde : Flumazenil
Ticari Şekli : 5 mL, 5 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

MAZENİL 1 mg/10 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Benzodiazepin Antagonisti
Etken Madde : Flumazenil
Ticari Şekli : 10 mL, 5 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

SEMOTİDİN 200 mcg/2ml I.V. infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Diğer hipnotikler ve sedatifler
Etken Madde : Deksmedetomidin
Ticari Şekli : 2 mL, 3 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

SETROPİL 1 g/5 ml İ.V. çözelti içeren ampul

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Diğer psikostimülan ve nootropikler
Etken Madde : Pirasetam
Ticari Şekli : 5 ml, 12 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

SİTAFEİN 20 mg/ml infüzyonluk/oral çözelti

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Ksantin türevleri
Etken Madde : Kafein Sitrat
Ticari Şekli : 1 mL, 10 ampul/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

SİTAFEİN 60 mg/3 ml İ.V. infüzyon/oral kullanım için çözelti içeren flakon

SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Ksantin türevleri
Etken Madde : Kafein Sitrat
Ticari Şekli : 3 mL, 10 flakon/kutu
Kategori : SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

TYOSOD 0,5 g I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz

ANESTEZİ İLAÇLARI, SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Genel anestezikler, barbitüratlar
Etken Madde : Tiyopental sodyum
Ticari Şekli : 15 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANESTEZİ İLAÇLARI, SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT

TYOSOD 1 g I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz

ANESTEZİ İLAÇLARI, SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI > Genel anestezikler, barbitüratlar
Etken Madde : Tiyopental sodyum
Ticari Şekli : 20 ml, 1 flakon/kutu
Kategori : ANESTEZİ İLAÇLARI, SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
KÜB-KT KÜB KT