Büyümenin ve sürekliliğin olmazsa olmazını insan kaynağı olarak konumlandıran Vem İlaç, politikasını şöyle özetliyor:

  • Şirketin hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek ve seçilme aşamasında adaylara eşit fırsatlar sağlamak

  • Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenleyerek değişen dünya koşullarında iş sistemlerine uyum sağlamak ve adil performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemleriyle çalışanlarının kariyerlerinde yükselmelerini desteklemek

  • Sürekli eğitimi, çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak politika haline getirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve rekabet gücü oluşturacak takım arkadaşları yetiştirmek,

  • Huzurlu bir çalışma ortamında ortak ‘Vem İlaç’ kültürü yaratarak Türk Tıbbı’na değer katmak.

Yukarı